رستوران شیدرخ(رمانس)

یه حمام کوچک و بازسازی شده است

نام او شیدرخ بوده که به دلایلی نا معلوم به رمانس تغییر نام داده

خیابان نظر شرقی_میدان جلفا_ضلع شرقی

تلفن:36240094 - 031

کیفیت غذا:15        محیط:17               بهداشت:16                   کیفیت خدمات:17

درست که بازسازی شده اما وقتی شما با رستوران هایی با این سبک منظورم این است که بازسازی شده باشد

مواجه بشوید می بینید زیاد کار نشده در بازسازی در آن ولی در کل باید هر کسی که این  جا ها را بازسازی می کند باید حمایت شود

/ 1 نظر / 75 بازدید
عفیفه

رستوران شیدرخ هیچ تغییر نامی نداده و هم اکنون در مجموعه خلیج فارس واقع در بلوار صفه جنب بانک حکمت ایرانیان مشغول کار است مدیریت حال حاضر رستوران شیدرخ همان مدیریت رستوران سابق واقع در مجموعه ی استاد فرشچیان میباشد تلفن:4_36201303-031