کیترینگ(جوجه جلفا)

آدرس:توحید میانی_خیابان مهرداد

تلفن:36295995        36264402              36268251

کیفیت غذا:16         بهداشت17              نان تازه هم دارد

/ 0 نظر / 101 بازدید