پیده

رستوران ترکیه ای پیده از دکوراسیونش  خوشم امدبه خصوص از اهنگ ترکی زیبایش

 

دوغش به نظر من همان دوغ کفیر بود که گل پر و سبزی خشک به ان اضافه کرده بود

کیفیت غذاییش هم خوب بود

آدرس: خیابن میر جنب شیرینی آبی

تازگی ها اسمش تعغییر کرده و انواع غذا ایرانی و فرنگی دارد

/ 0 نظر / 47 بازدید