خانه برگر

خانه برگر که فکر کنم فقط چند ماهی باز شده امتحانش کردم

غذایش خوب بود محیطش هم سعی کرم با خلاقیت در بیاورد

کیفیت غذا17.5            کیفیت مکان16       برخورد پرسنل خیلی خوب البته اون موقع سرش خلوت بود چون ساعت 5 عصر می شد

آدرس:ابتدای نظر غربی_جنب بستنی هلنا

تلفن:36290874

/ 0 نظر / 63 بازدید